להגיש תביעה

מספר הזמנה:

אם אין לך את מספר ההזמנה שלך, תוכל למצוא אותו באימייל שנשלח אוטומטית לאחר הגשת ההזמנה.

תיאור של בעיה::

כאן תוכלו לצרף תמונות של המוצר אליו נוגעת התלונה:

טיפול בתביעות

  1. לקוחות החנות שלנו זכאים לאחריות בתנאים הקבועים בחוק החל.
  2. החזר את הפריט יחד עם הוכחת רכישה וא עותק מודפס של טופס תביעה זה לכתובת הבאה:

    PJB Hobby Sp. z o.o.
    Ko¼mice Wielkie 781 32-020 Wieliczka פּוֹלִין


    הערה: איננו מקבלים משלוחים ב-COD.
  3. עלות המשלוח חזרה תחול תחילה על הלקוח. אם התביעה תכובד, היא תוחזר.
  4. בעת החזרת פריטים, נסו למזער את עלויות המשלוח. אם עלויות המשלוח גבוהות באופן בלתי סביר, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב להחזיר אותן. אנא פנה אלינו בכל מקרה של ספק.