סטָטִיסטִיקָה

זמן מילוי הזמנה

נתונים המבוססים על הזמנות שהושלמו (כלומר זמני מימוש אמיתיים, לא זמני מימוש משוערים).

פריטים מהמבצע הרגיל שלנו


פריטים בהזמנה חוזרת לפי בקשה

מידע מפורט על התנאים וההגבלות של מילוי ההזמנה מוצג בעמוד של כל פריט.

דייקנות של מילוי הזמנה

נתונים אלה משווים זמן מילוי משוער לזמן מימוש בפועל.

פריטים מהמבצע הרגיל שלנו


פריטים בהזמנה חוזרת לפי בקשה

יש לנו מערכת ניהול מלאי מפותחת המשולבת עם האתר שלנו ומערכות ה-IT של חלק מהספקים שלנו.

עבור פריטים מההצעה הרגילה שלנו, מילאנו96.07 % הזמנות בזמן, ו3.83 % עם עיכוב של יום אחד או פחות.
עבור פריטים שהוזמנו בחזרה בנפרד, מילאנו98.2 % הזמנות בזמן, ו1.8 % עם עיכוב של יום אחד או פחות.

הגשמנו99.97 % הזמנות ללא בעיות זמינות עבור פריטים מהמבצע הרגיל שלנו, ו100 % עבור פריטים שהוזמנו בחזרה לפי בקשה.
רק0.03 % הזמנות בוטלו עקב חוסר זמינות והיעדר חלופות.

ההצעה הקבועה שלנו היא מה שזמין בקלות במחסן שלנו, שכרגע מאוחסן66898 פריטים, כמו גם המחסנים של הספקים שלנו
איתו יש לנו מערכת IT משולבת ולוח זמנים קבוע (בדרך כלל יומי) משלוחים. בסך הכל, אנו מציעים69965 פריטים.

אנחנו חוזרים בהזמנה20898 פריטים לפי בקשה.

98.45% של ההזמנות הן עבור פריטים מהמבצע הרגיל שלנו, ו1.55 % עבור פריטים בהזמנה חוזרת.

כרגע אנחנו עובדים עם152 ספקים.


נתונים סטטיסטיים אלו לקוחים מהתקופה הבאה: 4.6.2022 - 5.7.2022.

*) סטטיסטיקה זו אינה נוגעת להזמנות שהעיכוב בהן היה באשמת הלקוח (למשל עקב בקשות לשינוי, דחיית תשלום וכד').
**) הזמנות שהוגשו בימי עבודה שאינם פועלים, לאחר שעות הפעילות שלנו, או לאחר איסוף שליח מאיתנו בכל יום נתון,
ולפיכך נשלחים ביום העסקים הבא, נספרים כאילו נשלחו באותו היום.
***) נתונים קולקטיביים עבור כל החנויות שלנו .